Cabin nhôm đúc 500x1000(mm)

Liên hệ
cabin nhôm đúc dùng cho module trong nhà và module ngoài trời * cabin dùng cho module D3.91 trong nhà : 250x250 ----- cabin dùng cho module D4.81 ngoài trời: 250x250